การเลี้ยงหมูป่า

หมูป่า เป็นสัตว์ป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ตามป่าเขาลำเนาไพรทั่วโลกเหมือนสัตว์ป่า
ทั่วไป ต่อมาสัตว์ป่าในธรรมชาติลดจำนวนลงเป็นอันมาก แต่คนทั่วไปยังคงนิยมบริโภค
เนื้อสัตว์ป่า จึงทำให้เกิดแนวความคิดที่จะหาวิธีการนำสัตว์ป่าต่าง ๆ มาเลี้ยงมาขยายพันธุ์
ทั้งเพื่อเป็นอาหารและเพื่อการอนุรักษ์ไม่ให้สัตว์ชนิดนั้น ๆ สูญพันธุ์ไปจากโลก

เมื่อประมาณ 15 ปีที่ผ่านมาเรื่องราว ของการเลี้ยงหมูป่ามีให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อย ๆ ว่าเริ่มมีคนทดลองเลี้ยงหมูป่ากันบ้างแล้ว

บ้างก็ว่าทำเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ๆ บ้างก็ว่ามีการเลี้ยงที่โน้นที่นี้ แต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีปรากฏเด่นชัด ไม่มีการเลี้ยงจริงจังขึ้นมาแต่อย่างใด สิ่งที่ติดตามมาสำหรับเรื่องราวการเลี้ยงหมูป่า คือเรื่องพิสดารที่ร่ำลือกันไปต่าง ๆ นานา เช่น ว่ามีการเลี้ยงโดยเอาหมูบ้านมาเลี้ยงในคอก
ในเล้า ใช้ไฟช็อตหรือฝังเครื่องทำเสียงรบกวนไว้ในรูหูให้หมูวิ่งอยู่แทบตลอดเวลาเพื่อไขมันจะได้หมดไป ทำให้มีสภาพเนื้อเป็นเนื้อ และหนังเหมือนหมูป่ามากขึ้น เรื่องดังกล่าวก็ไม่มีใครพิสูจน์หรือพบเห็นว่าทำเช่นนั้นจริงหรือไม่ แต่สิ่งสำคัญคือทำให้เกิดการปลอมปนระหว่างเนื้อหมูป่ากับหมูบ้านอยู่บ่อย ๆ ในอาหารที่ปรุงขายกันสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร สวนอาหาร หรือ ภัตตาคารบางแห่งที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ปรากฏว่านักนิยมบริโภคหมูป่าที่รู้จักรสชาติ ก็รู้ได้โดยง่าย ๆ ความแตกต่างของเนื้อหมูป่ากับหมูบ้าน
แต่ก็นับว่าเป็นการโชคดีอย่างยิ่งที่มีผู้พยายามเลี้ยงหมูป่าขึ้นมาซึ่งถือได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของวงการเลี้ยงหมูป่า

ในประเทศไทยนั่นก็คือที่ฟาร์มเล็ก ๆ ที่เกิดจากเจ้าของที่มีใจรักการเลี้ยงสัตว์ทั้งที่ประกอบอาชีพอื่นอยู่ และสัตว์เลี้ยงก็มักจะเป็นสัตว์ที่แปลก ๆ ไปจาก หมู เป็ด ไก่ สร้างฟาร์มขึ้นมาเพื่อเลี้ยงหมูป่าและไก่ป่าจากการที่ได้ซื้อลูกหมูป่าตัวเมีย 1 ตัว จนกระทั่งได้หมูป่าตัวผู้มาอีก 1 ตัว จึงได้เลี้ยงคู่กันจนโตใหญ่ขึ้นมาพอที่จะผสมพันธุ์ได้ และให้กำเนิดลูกหมูป่า ครอกแรกเพียง 2 ตัว ผู้เลี้ยงไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับหมูป่ามากนัก ได้เริ่มต้นกับการศึกษาเรียนรู้จักธรรมชาติและชีวิตของหมู่ป่าเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วงเวลา 8 – 9 ปีที่ผ่านมา คุณทิวากับหมูป่านั้น กล่าวได้ว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควรสำหรับการได้คลุกคลีศึกษาเข้าใจกับธรรมชาติและชีวิตของหมูป่าจนเป็นที่ยอมรับ กลายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้อย่างแตกฉาน

June 3, 2013Permalink